Poufność i bezpieczeństwo


Tajemnica informacji

Biuro Tłumaczeń AZ zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy oraz do wykorzystania ich wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy.

Pełna poufność

W trosce o dobro naszych klientów nasze usługi prowadzimy zgodnie zasadami zachowania pełnej poufności. Wszystkie dokumenty przechowujemy z należytą starannością, a informacje nam udostępniane wykorzystujemy tylko i wyłącznie do realizacji zlecenia tłumaczenia. Uzyskanych informacji nie wykorzystujemy w jakikolwiek inny sposób. Wszelkie informacje i cała dokumentacja traktowane są jako poufne.

Nie udostępniamy ich, nie wydajemy osobom trzecim z wyjątkiem osób współpracujących z Biurem Tłumaczeń na podstawie odrębnych umów.