Nasze biuro tłumaczeń oferuje Państwu następujące rodzaje tłumaczeń


Tłumaczenia przysięgłe

Obejmują tłumaczenia wszelkich dokumentów opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego z danego języka, jeśli wymagają tego przepisy prawne w kraju i za granicą. Tłumaczenia przysięgłe są uznawane w urzędach w Polsce i poza granicami.
Tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone)

Tłumaczenia tekstów i dokumentów niewymagające pieczęci tłumacza przysięgłego
Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia tekstów (dokumentacji, instrukcji, przepisów prawnych, raportów, tekstów z różnych dziedzin itp.) zawierających charakterystyczne dla danej dziedziny słownictwo i wiedzę fachową.