Tłumaczenia biznesowe dla firm


Przynoszące oczekiwane zyski funkcjonowanie firmy oraz sprawne działanie instytucji to cele jakie stawiają sobie właściciele, dyrektorzy oraz osoby kierujące instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Tłumaczenia dla Firm i instytucji

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zwiększyła się nie tylko migracja ludności ale przede wszystkim rozwinęły się kontakty pomiędzy instytucjami i firmami skłaniając tym samym do kontaktów w językach obcych. Wiele dokumentów unijnych istnieje już w wersjach językowych danego kraju i nie wymaga tłumaczenia. Jednakże znaczna większość musi zostać przetłumaczona.

Terminowe składanie przetłumaczonych dokumentów w urzędach, nieznajomość języka zwłaszcza wśród niewielkich firm kooperujących dotychczas na terenie kraju, brak osoby mogącej tłumaczyć przebieg spotkania biznesowego czy spotkań podczas targów, to często kłopot wielu firm i instytucji.

Kompleksowe usługi tłumaczenia

Aby pomóc Państwu w rozwiązaniu tych „drobnych” kłopotów, a tym samym przyczynić się do osiągania Państwa zamierzeń i celów oferujemy kompleksowe usługi tłumaczenia:

  • korespondencji firmowej;
  • korespondecji e-mailowej;
  • umów i wniosków;
  • dokumentów do przetargów;
  • dokumentów celnych;
  • dokumentów do wniosków kredytowych;
  • uchwał i postanowień;
  • certyfikatów i specyfikacji;
  • rozmów handlowych;
  • obsługi językowej w czasie targów.

Z naszą pomocą rozwiązanie tych niewielkich problemów będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością!