Tłumaczenia medyczne


Nasze biuro wykonuje usługi tłumaczenia z dziedziny medycyny, stomatologii, biologii, chemii, techniki medycznej i psychologii. Tłumaczenia zawierają charakterystyczna terminologię oraz informacje i wiedzę typowa dla tej dziedziny. Tłumaczenia wykonywane są przez filologów specjalizujących się w tematyce medycznej posiadających odpowiednie wykształcenie w kierunku tłumaczeń medycznych, ponadto tłumaczenia wykonują dla nas lekarze, oraz specjaliści z dziedzin biologii, chemii i psychologii. Tłumaczenia medyczne wykonywane przez filologów konsultowane są z lekarzami poszczególnych specjalizacji.

Tłumaczenia medyczne w różnych branżach

Naszą ofertę tłumaczeń kierujemy zarówno do osób prywatnych jak i do lekarzy, farmaceutów, studentów medycyny, firm farmaceutycznych i zajmujących się techniką medyczną.

W zakres wykonywanych przez nasz tłumaczeń wchodzą tłumaczenia

  • recept, zaświadczeń lekarskich;
  • opinii lekarskich i psychologicznych;
  • wypisów ze szpitala, opisów przebiegu choroby;
  • artykułów, tekstów medycznych;
  • kart charakterystyki;
  • specyfikacji artykułów medycznych i leków.

Z uwagi na złożony charakter dokumentów z tej dziedziny każde tłumaczenie jest wyceniane indywidualnie.