Tłumaczenia dokumentów prawniczych


Oferujemy tłumaczenia dokumentów prawnych sporządzanych na potrzeby firm i instytucji oraz osób prywatnych np. umów, postanowień,uchwał, aktów notarialnych, wyroków sądu, opinie biegłych, wypisy z ksiąg wieczystych, wnioski, skargi.

Pomoc i współpraca z tłumaczem

Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej i możliwość poruszania się po świecie zaowocowały między innymi wzmożonymi kontaktami pomiędzy państwami oraz zawiązaniem spółek i firm międzynarodowych oraz firm współpracujących z zagranicą. Z uwagi na powagę zawieranych umów pomiędzy podmiotami zagranicznymi i wynikające z nich konsekwencje niezbędna okazuje się niejednokrotnie pomoc i współpraca z tłumaczem.

Rzetelny i dokładny przekład tekstów

Znajomość tematyki prawniczej i branżowego słownictwa poparta odpowiednim wykształceniem daje gwarancję rzetelnego i dokładnego przekładu tekstów o charakterze prawnym. Nasi tłumacze podejmujący się tłumaczeń z tej dziedziny posiadają niejednokrotnie nie tylko wykształcenie filologiczne i translacyjne ale także wykształcenie prawnicze. Teksty konsultowane są przez radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa. Dlatego też jesteśmy pewni, że oferowane przez nas tłumaczenia spełniają najwyższe standardy jakości.

Nasze usługi oferujemy Państwu przy zawiązywaniu spółek oraz podczas spotkań u notariusza. Proponujemy min. wykonywanie tłumaczenia aktów notarialnych, umów spółki, umów handlowych, dokumentów procesowych, wyroków sądu, orzeczeń sądu, dokumentów KRS oraz dokumentów firmowych np. protokołów Zgromadzenia Wspólników, postanowień i innych oraz tłumaczenia ustne.