Tłumaczenia dokumentów ekonomicznych i finansowych


Tłumaczenia ekonomiczne i finansowe obejmują tłumaczenie dokumentów takich jak np.: sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat, bilanse, faktury, rachunki, raporty, analizy.

Wiedza specjalistyczna oraz słownictwo branżowe

Dziedzina ekonomii i finansów zawiera wiedzę specjalistyczną oraz typowe słownictwo branżowe. Wierne oddanie treści w języku docelowym wymaga od tłumacza znajomości branżowej terminologii oraz wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Tylko w ten sposób można mieć gwarancję iż wykonane tłumaczenie jest rzetelne i zgodne z tekstem źródłowym.

Mając to na uwadze zlecamy nasze tłumaczenia osobom posiadającym odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz władającym biegle językiem fachowym. Nasi tłumacze to absolwenci filologii posiadający dodatkowo wykształcenie w kierunku tłumaczeń tekstów ekonomicznych oraz specjaliści do spraw ekonomii, marketingu i finansów.

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy tłumaczenia

  • bilansów;
  • rachunków zysku i strat;
  • opinii biegłych rewidentów;
  • sprawozdań z działalności spółek;
  • artykułów o tematyce ekonomicznej;
  • raportów i analiz;
  • zeznania podatkowe;
  • wnioski o dotacje z Unii Europejskiej.