Tłumaczenia dokumentów urzędowych


Nasze biuro oferuje Państwu tłumaczenia dokumentów wystawianych przez urzędy w kraju i za granicą takich jak np.: akty, zaświadczenia, decyzje, świadectwa, certyfikaty, uchwały, dokumenty rejestracyjne firm (REGON, NIP, KRS).

Tłumaczenia przysięgłe opatrzone pieczęcią

Dokumenty urzędowe to dokumenty sporządzane przez powołane do ich wystawiania organy państwowe, organizacje, jednostki organizacyjne i podmioty w kraju i za granicą. Dokumenty sporządzane są w formie pisemnej przez powołane do tego organy władzy i stanowią dowód tego co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Tłumaczenia dokumentów urzędowych to zwykle tłumaczenia przysięgłe opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego danego języka.

W ramach naszych usług wykonujemy tłumaczenia takich dokumentów urzędowych jak

  • dowody osobiste, książeczki wojskowe, paszporty;
  • akty notarialne;
  • dyplomy i świadectwa z ukończenia nauki;
  • decyzje i zaświadczenia wydawane przez organy administracji publicznej;
  • dowody rejestracyjne, wypisy z ewidencji gruntów, akty stanu cywilnego, prawa jazdy;
  • odpisy z rejestrów sądowych;
  • dokumenty rejestracyjne firm (REGON, NIP, KRS).