Cenniki i terminy tłumaczeń


Z uwagi na fakt, że każde tłumaczenie wyłączając dokumenty standardowe takie jak akty urodzenia, ślubu, świadectwa szkolne, dokumenty niezbędne do rejestracji samochodów oraz typowe zaświadczenia urzędowe wymagają indywidualnego podejścia i tłumaczenia, biuro tłumaczeń „AZ” oferuje dokonanie indywidualnej wyceny dokumentów.

Stawka za tłumaczenie

Stawka za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku obejmuje 1125 znaków. Za stronę tłumaczenia zwykłego przyjmuje się 1800 znaków.

Stawki za tłumaczenia dokumentów standardowych ekspresowe podwyższa się o 50%. Terminowość i rzetelność usługi tłumaczenia, są naszym celem.

 

Terminy tłumaczeń

W zależności od rodzaju tekstu i języka, oraz ze względu na to czy zlecane nam tłumaczenie ma być przysięgłe czy zwykłe, nasi tłumacze wykonają dla Państwa tłumaczenie w możliwie najkrótszym terminie. Teksty krótkie, standardowe nieprzysięgłe możemy wykonać dla Państwa w tym samym dniu. W tym samym dniu jesteśmy także w stanie wykonać tłumaczenia przysięgłe niewielkich tekstów i dokumentów głównie z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Termin tłumaczenia tekstów większych formatów oraz tekstów specjalistycznych jest określany indywidualnie.