Tłumaczenia pisemne


Tłumaczenia specjalistyczne i techniczne

Tłumaczenia techniczne wchodzą przeważnie w zakres tłumaczeń specjalistycznych. Tłumaczenia zawierają typowe dla danej dziedziny słownictwo i informacje. W ramach tłumaczeń specjalistycznych i technicznych oferujemy tłumaczenia: specyfikacji, instrukcji technicznych, dokumentacji technicznej, norm technicznych, dokumentacja ISO

Tłumaczenia medyczne

Nasze biuro wykonuje usługi tłumaczenia z dziedziny medycyny, stomatologii, biologii, chemii, techniki medycznej i psychologii. Tłumaczenia zawierają charakterystyczna terminologię oraz informacje i wiedzę typowa dla tej dziedziny. Tłumaczenia wykonywane są przez filologów specjalizujących się w tematyce medycznej posiadających odpowiednie wykształcenie w kierunku tłumaczeń medycznych, ponadto tłumaczenia wykonują dla nas lekarze, oraz specjaliści z dziedzin biologii, chemii i psychologii. Tłumaczenia medyczne wykonywane przez filologów konsultowane są z lekarzami poszczególnych specjalizacji.

Tłumaczenia dokumentów prawniczych

Oferujemy tłumaczenia dokumentów prawnych sporządzanych na potrzeby firm i instytucji oraz osób prywatnych np. umów, postanowień,uchwał, aktów notarialnych, wyroków sądu, opinie biegłych, wypisy z ksiąg wieczystych, wnioski, skargi.

Tłumaczenia dokumentów ekonomicznych i finansowych

Tłumaczenia ekonomiczne i finansowe obejmują tłumaczenie dokumentów takich jak np.: sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat, bilanse, faktury, rachunki, raporty, analizy.

Tłumaczenia dokumentów urzędowych

Nasze biuro oferuje Państwu tłumaczenia dokumentów wystawianych przez urzędy w kraju i za granicą takich jak np.: akty, zaświadczenia, decyzje, świadectwa, certyfikaty, uchwały, dokumenty rejestracyjne firm (REGON, NIP, KRS).

Tłumaczenia tekstów reklamowych

Teksty reklamowe zawarte w ulotkach, broszurach, katalogach wymagają od tłumacza niezwyklej sprawności językowej, elastyczności i znajomości realiów odbiorcy tekstu. Żartobliwy zwrot, słowo „wytrych”, slogan czy tez określenie w języku źródłowym, posiadające poza swoim znaczeniem także aspekt kulturowy bądź emocjonalny w języku docelowym przetłumaczone dosłownie nabiera zupełnie innego znaczenia, nierzadko zupełnie niezrozumiałego, bądź śmiesznego lub nawet obraźliwego.

Tłumaczenia stron internetowych

Internet staje się coraz bardziej powszechnym i dostępnym środkiem przekazu i nośnikiem informacji. Wystarczy łącze internetowe i komputer i z łatwością można poznawać inne kraje, kultury, ludzi, nawiązywać kontakty handlowe i dokonywać transakcji. Komunikacja staje się prostsza jeśli mamy możliwość zdobywania informacji w języku, którym władamy. Taką okazję stwarza strona internetowa, na której istnieje opis w kilku językach.

Tłumaczenia biznesowe dla firm

Przynoszące oczekiwane zyski funkcjonowanie firmy oraz sprawne działanie instytucji to cele jakie stawiają sobie właściciele, dyrektorzy oraz osoby kierujące instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.