Tłumaczenia tekstów reklamowych


Teksty reklamowe zawarte w ulotkach, broszurach, katalogach wymagają od tłumacza niezwyklej sprawności językowej, elastyczności i znajomości realiów odbiorcy tekstu. Żartobliwy zwrot, słowo „wytrych”, slogan czy tez określenie w języku źródłowym, posiadające poza swoim znaczeniem także aspekt kulturowy bądź emocjonalny w języku docelowym przetłumaczone dosłownie nabiera zupełnie innego znaczenia, nierzadko zupełnie niezrozumiałego, bądź śmiesznego lub nawet obraźliwego.

Dobre tłumaczenie tekstu reklamowego

Hasło, zwrot czy slogan wyrażone w jednym języku za pomocą jednego słowa niejednokrotnie wymaga w języku odbiorcy nieco dłuższego określenia lub nawet dopowiedzenia. Dobre tłumaczenie tekstu reklamowego oddaje z jednej strony sens, zachowuje zbliżoną formę, łatwo „wpada w ucho”, jest zrozumiałe pod każdym względem dla odbiorcy i pozwala osiągnąć cel jak w języku źródłowym – to jest zainteresować potencjalnego klienta.

Tłumaczenie dosłowne

Z uwagi na szczególny język i zasób słów tekstów reklamowych nie zawsze możliwe jest identyczne oddanie treści. W przypadkach niemożności odwzorowania tekstu źródłowego, dokonuje się tłumaczenia dosłownego, które następnie podane jest „obróbce” merytorycznej przez specjalistę z danej dziedziny a następnie copywritera, który dokonuje „oszlifowania” językowego tekstu. Tak sporządzony tekst jest poprawny merytorycznie, zwięzły oraz przyjemny i łatwy w odbiorze.

Nasze biuro wykonuje tłumaczenia

  • broszur i ulotek;
  • folderów;
  • katalogów;
  • prospektów;
  • tekstów do filmów reklamowych.