Gmina Kańczuga

Podziękowanie dla Biura Tłumaczeń “AZ” za pomoc materialną mającą na celu sfinansowanie materiałów edukacyjnych oraz książek.


Comments are disabled for this post