Starosta Rzeszowski

Z przyjemnością udzielam rekomendacji dla Biura Tłumaczeń “AZ” w Rzeszowie, z którym Starostwo Powiatowe w Rzeszowie współpracuje od wielu lat w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język słowacki i odwrotnie.


Comments are disabled for this post