Tomasz Podgórski

Bardzo dziękuję za szybkie wykonanie tłumaczenia dokumentów.


Comments are disabled for this post